Zorgverzekeringen

Ongevallenverzekering
Een ongevallenverzekering keert in principe alleen uit na een ongeval waardoor blijvend lichamelijk letsel is ontstaan. Dat is in ons hedendaagse verkeer helaas een veel voorkomend beeld en ook in en om huis gebeuren helaas veel ongevallen met blijvende lichamelijke gevolgen. Niet alleen kunt u dan te maken krijgen met kosten voor aanpassing van uw woning, maar veelal zal ook het inkomen dalen. Het is raadzaam u voor het afsluiten van een ongevallenverzekering goed te laten adviseren. In een aantal gevallen is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering namelijk eerder aan te bevelen. Moesman Verzekeringen helpt u met een passend advies op weg.

Uitvaartverzekering
Het is ongetwijfeld niet het meest plezierige onderwerp om over na te denken, toch is het zaak eens goed stil te staan bij uw persoonlijke uitvaart. Op welke wijze wilt u dat uw uitvaart wordt geregeld? Wilt u uw nabestaanden veel werk uit handen nemen, dan kunt u denken aan een uitvaartverzekering in natura. Daarbij wordt uw uitvaart door de verzekeraar geregeld. Ook is het mogelijk om alleen een geldbedrag te verzekeren, waarbij uw nabestaanden de mogelijkheid wordt geboden de regie zelf in handen te houden. Moesman Verzekeringen kan u verder op weg helpen met het maken van een goede productkeuze.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Een werknemer die arbeidsongeschikt wordt, krijgt gedurende de eerste twee jaar van die arbeidsongeschiktheid gewoon door de werkgever uitbetaald. Na die periode komt de werknemer in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) terecht. Een flinke inkomensdaling kan het gevolg zijn. Sommige werkgevers hebben het zogenaamde WIA-hiaat collectief voor hun werknemers verzekerd. Neem hierover contact op met de afdeling personeelszaken van uw werkgever. Zou dat in uw bedrijf niet geregeld zijn, laat u zich dan eens uitgebreid informeren door ons informeren.

Voor zelfstandige ondernemers is een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering meestal een bittere noodzaak. Een zelfstandige kan namelijk helemaal geen aanspraak doen op de WIA.

Zorgverzekeringswet
Per 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet van kracht. U moet zich nu verplicht tegen ziektekosten verzekeren.

We onderscheiden de Basisverzekering (waarbij u door alle assuradeuren verplicht geaccepteerd dient te worden) en de aanvullende verzekeringen, waaronder ook de aanvullende tandartskostenverzekering. Voor de aanvullende verzekeringen mag een assuradeur wl gezondheidsvragen stellen en een verzekerde weigeren.

Gelukkig zijn er veel assuradeuren die een soepel acceptatiebeleid hanteren voor de aanvullingspakketten. U kunt uiteraard bij ons terecht voor meer informatie.